shopify analytics

Waar komen de Forex termen Bears & Bulls vandaan?

Bij het Forex traden worden de temen Bears en Bulls gebruikt om aan te geven of de verwachting dat de koers van een valutapaar gaat stijgen of juist gaat dalen. Verwacht men dat een koers gaat stijgen, dan gebruikt men de term ‘Bullish’. Verwacht men dat de koers zal gaandalen, dan wordt hiervoor de term Bearish gebruikt.Maar waar komen deze termen nu eigenlijk vandaan?

In het verre verleden verkochten berenhuid handelaren de huid van een beer, nog voordat de beer geschoten was. De prijs die zij rekenden werd vastgesteld op basis van speculaties. Zij hoopten dat de vraagprijs die door de stropers zou wordn gevraagd lager zou zijn ,Stropers profiteerden van deze spreiding.

De handelaren werden door het volk kortweg ‘Bears’ genoemd, afgeleid van ‘berenhuid fabrikant’ en de term ‘Bearish’ werd later gebruikt om een neerwaartse beweging van de markt te benoemen. Dat de term Bull vervolgens werd gebruikt om juist een opwaardse beweging van de markt aan te geven, zal te maken hebben met de oude stieren tegen berengevchten die ooit breedverspreid plaatsvonden.

Welke adere dieren vinden we in de Forex Zoo?

Naast de bears en bulls, spreken traders ook nog over kippen en varkens. Kippen zijn traders die eigenlijk altijd te voorzichtig handelen en weinig risico willen lopen. Ironisch genoeg is het juist door door hun vaak aarzelende en zenuwachtige tradestijl is dit de groep mensen die vaak de grootste verliezen leiden.

Varkens zijn traders die juist enorme risico’s nemen. Steeds opnieuw hopen ze met die ene trade eindelijk hun slag te slaan. Vaak gebeurd dit ook, maar is het uiteindelijke rendement te verwaarlozen, doordat ze voor die ene grote winst, eerst heel veel verlies hebben geleden.