shopify analytics

Hoeveel geld heb ik nodig om te kunnen starten met Forex?

Ik adviseer startende Forex traders te beginnen met een minimum tradesaldo van 200 euro! Het minimumbudget van een professionele Forex traders ligt al snel rond de 10.000 euro. Zij maken behoorlijke winsten,maar lijden ook pittige verliezen. Aan zulke bedragen denken wij nog maar even niet. Starters doen er goed aan om in het begin een standaard budget van 200 euro te hanteren. Minder kan, maar beter is om de 200 euro als ondergrens aan te houden.

Waarom niet minder?

In de praktijk blijkt dat traders die traden met zeer kleine bedragen, bijvoorbeeld 50 euro, zich meer richten op hun balans dan op het traden. Hierdoor is het bijna onmogelijk om de basis principes van het Forex Traden te gebruiken en dit leidt vrijwel altijd tot verlies.

Waarom niet meer?

Ik ga er even vanuit dat je met Forex gewoon, net als ik,wat extra’s wilt bijverdienen en het je niet kunt permitteren grote bedragen te verliezen.. Bij een saldo van 200 euro ben je prima in staat redelijke winst te boeken en bestaat de mogelijkheid om verlieslijdende trades snel op te vangen.

Staat jouw financiele situatie het toe om meer dan 200 euro als startbalans te gebruiken, dan is dat natuurlijk mogelijk. Belangrijk hierbij is dat je jezelf de vraag stelt: ‘Kan ik het bedrag dat ik gebruik voor Forex Traden missen?’. Immers, je gaat je begeven op een markt waar veel winst, maar net zoveelverlies wodt geleden!

Wat is mijn trade budget en gemiddelde winst?

Ik heb al wat meer ervaring met Forex en ik hanteer daarom een strak budget van 500 euro. Met dit bedrag trade ik 2 weken voordat ik mijn winst opneem of mijn saldo aanvul tot opnieuw 500 euro.

Mijn gemiddelde winst per 2 weken ligt zo tussen de 200 en 500 euro, oftewel: het lukt mij vrijwel altijd om met die 500 euro na twee weken een saldo van tussen de 750 en 1000 euro op te bouwen. Bedenk hierbij dat ik niet trade op zondagavond en maandag en dit bedrag dus in 8 dagen verdien.

Jouw tradeplan!

De eerste stap die je neemt bij het invulllen van je tradeolan is het bedrag waarmee je gaat traden vastleggen, de momenten waarop je winsten opneemt en de momenten waarop je eventueel je saldo aanvult.

 1. Met welk bedrag ga je traden?
  In je tradeplan neemje een bedrag op dat je minimaal gebruikt om te traden. Dat bepaal je vandaag en daarbij houd je rekening met het fet dat je dit bedrag in het ergste geval helemaal kwijtraakt!
 2. Wanneer neem ik winsten op?
  Het opnemen van winst is een essentieel onderdeel van jouw persoonlijke Forex Succesformule. Door het opnemen van winst vier jeals het ware je succes als trader en bevestig je dat het tradeplan dat je hebt gemaakt ook echt werkt! Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je, net zoals ik, aan het eind van een week of twee weken je winst afroomt, opneemt of laat overschrijven naar je bankrekening.
 3. Bepaal wanneer je het tradesaldo aanvult
  Bij een te laag saldo, wordt het erg moeilijk om je verlies weer goed te maken. Je kunt dan geneigd zijn om je sado aan te vullen tot je startbegdrag. Niet wenselijk, aangezien je daarmee het risico loopt meer geld te gebruiken voor het traden dan is afgesproken.
  Zelfs als je de financiele ruimte hebt om saldo tussentijds aann te vullen, is het belangrijk dit niet te doen! Bepaal een moment waarop je saldo aanvult en neem dat op in je tradeplan.