shopify analytics

Het speelveld van de EUR/USD

Wat is de boven- en ondergrens van de huidige valutakoers?

Veel beginnende traders vergeten vaak dat ze bezig zijn met het kopen en verkopen van valuta’s. Wie een buy-order plaatst koopt Euro’s en verkoopt tegelijkertijd dollars. Bij een verkoop-order verkoop je Euro’s en koop je dollars. De koers van het valutapaar EUR/US wisselt welliswaar, maar daar zit wel een onder- en bovengrens aan.

Zorg dat je de boven- en ondergrens van de huidige koers kent

In onderstaande afbeelding zie je de koers van de EUR/USD van de periode tussen april 2014 en februari 2016. De major trend in 2014 laat een duidelijke neergaande lijn zien, maar in 2015 zet deze lijn zich niet door.

forex2015

De koers is gestabiliseerd en gedurende het hele jaar 2015 lag de koers tussen de 1.0739 (laagste punt) en de 1.1713 (hoogste punt). Het speelveld is tussen februari 2015 en februari 2016 was zo’n 974 PIPS.

Welke garantie biedt dit?

Geen enkele,aangezien er op elk moment iets kan gebeuren waardoor de koers opeens enorm stijgt of daalt. Gebeurt er echter niets,dan mag je aannemen dat de koers rond een bepaalde boven- en ondergrens zal manoeuvreren. Deze grenzen bepaal je weer door te kijken naar hoe de koers zich in de afgelopen maanden heeft gedragen. Aan e hand darvan bepaal je de onder- en bovengrens.

isaacnewton

Het bepalen van deze ondergrens helpt je bij het plaatsen van je trades. Stel er is spraken van een uptrend, terwijl de koers tegen de bovengrens aanzit, dan mag je aannemen dat het niet al te lang meer duurt voor dat de uptrend stopt en de downtrend begint.

Tradeplan

Het is handig om de onder- en bovengrens op te nemen in je tradeplan, ook als je na verloop van tijd wel enigszins onder- en bovengrens in het hoofd denkt te hebben. Zie het als een kattebelletje dat je herinnert aan het feit dat alles dat omhoog gaat, op een gegeven moment ook weer naar beneden komt.