shopify analytics

Wat zijn de Gevolgen van de Brexit?

Op 24 juni bepaalde het Britse volk via een referendum niet langer bij de EU te willen horen. Deze beslissing zorgde direct voor een daling van het Britse pond en de Euro. Duizenden of zelfs miljoenen euros werden verdiend en verloren!

De meerderheid verloor verloor forse bedragen. Dit,omdat in de vooravond van het referendum eigenlijk al geen rekening meer met een Brexit werd gehouden.

Veel traders vragen zich uiteraard af wat er de komende weken,maanden en jaren gaat gebeuren. Hieronder twee scenario’s waar rekening mee gehouden kan worden en mijn persoonlijke verwachting.

Een positief scenario

Premier Cameron  was bij het aankondigen van zijn ontslag duidelijk: het leven gaat gewoon door en op korte tijd zal er weinig veranderen. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voor de relatie tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk definitef is verbroken. In de gang naar afscheiding zal ongetijfeld met alle mogelijke neveneffecten rekening worden gehouden en negatieve gevolgen zullen zo goed als mogelijk worden opgevangen.

Het doemscenario is werkelijkheid geworden, maar langzaam zal iedereen weer op adem komen en maakt de schrikreactie plaats voor andere zaken. Centrale banken staan klaar om in te grijpen (de Japanse bank heeft dit volgens insiders inmiddels al gedaan) en als de Britten de uittreding niet versneld willen uitvoeren, zal de koers van het pond zich langzaam herstellen.

Een negatief scenario

De Brexit heeft vooral op de lange termijn behoorlijke financiële gevolgen. Bedrijven denken erover zich uit Londen terug te trekken, de werkeloosheid in het Verenigd Koninkrijk zal toenemen en de kans op een recessie later dit jaar is levensgroot. Besmettingsgevaar versterkt de roep om exitreferenda in andere Europese landen en dat zorgt voor heel veel onrust en politieke choas.

Komende weken en maanden zal het pond nog verder wegzakken. Of hetzelfde met de Euro gebeurd, hangt sterk af van de manier waarop de EU omgaat met de Brexit. Stuurt het aan op snelle activatie van artikel 50 (volledige uittreding binnen twee jaar) dan zou ook de Euro wel eens in een vrije val terecht kunnen komen.

Mijn verwachting

Het Britse Pond

Ik verwacht dat de onrust nog wel even zal aanhouden en de pond in de dagen na ‘zwarte vrijdag’ nog verder zal dalen. Kleine aankondigingen in de media zullen allerlei speculaties oproepen en dat zal de onzekerheid alleen maar vergroten. In de komende weken verwacht ik dat het pond eerst nog daalt tot rond de 1.32 grens.

De Euro

Ook de Euro zal nog lange tijd in onrustig vaarwater blijven. Komende dagen zal de Euro zich ietswat herstellen, maar nieuws uit Brussel zal ongeyijfeld de koers op scherp zetten. Ik verwacht dat in de komende weken paniekreacties verantwoordelijk zullen zijn voor zowel daling als stijging van de Euro.

Kortom….

De Euro en de Pond zijn nu, meer dan ooit, zeer risicovolle valuta. de Dollar en de Japanse Jen profiteren daarentegen van de chaos in Europa en vormen meer betrouwbare valuta voor traders. De volatiliteit van de Pond en Euro biedt mogelijkheden om goed geld te verdienen, maar dan zul je als traders echt bovenop het nieuws moeten zitten.